Menu

משכנתא

מתי מבקשים משכנתא

משכנתא היא אחת ההלוואות הכי חשובות שנלקחות במהלך החיים. המטרה העיקרית של הלוואות מן הסוג הזה היא להשלים את ההון העצמי והסכום הנדרש לרכישת דירה, אך אפשר לקחת אותה גם לטובת השקעה. חשוב לתכנן את ההלוואה כי לאורך החיים מתרחשים שינויים רבים המשפיעים ישירות על יכולת ההחזר. לכל לווה יש אופי אחר שאמור לקבל ביטוי במסלול ההלוואה ולהתאים לנקודת הזמן המסוימת שבה הוא נוטל אותה.

משכנתא

הערכת עלות ותכנון תקציב המשכנתא

השלב הראשון בנטילת משכנתא הוא הערכת העלות הכוללת של הדירה. העלות הזו לא מורכבת רק מהמחיר שנדרש עבור הדירה על ידי הקבלן או המוכר, אלא מעוד שורה ארוכה של הוצאות נוספות. בין ההוצאות הנפוצות ניתן לציין את מס הרכישה, דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל ועוד.

יש לקחת בחשבון הפרשים בשערי הדולר והשקל והצמדה של מחיר הדירה למדדים השונים. מבחינת תשלומים חד פעמיים, כדאי להתייחס בעיקר לעלות הזמנת שמאי, דמי פתיחת תיק בבנקים למשכנתאות ותשלום על רישום בטחונות. אפשר לחסוך בהוצאות על ידי קבלת הצעת מחיר מסודרת מכל נותן שירותים עוד לפני המעבר המתוכנן.

השלב השני בתהליך נטילת ההלוואה הוא לתכנן את התקציב. כדאי להגיע למצב שבו ההחזרים החודשיים הם עד שליש מההכנסה הפנויה, ולזכור שתמיד כלכלי יותר להקטין את אחוז המימון. חשוב להכיר את ההבדלים בין אפיקי הלוואות ולברר מה היתרונות והחסרונות של כל הצעה קיימת. אפשר להגיע לפגישת ייעוץ עם נציגי הבנקים ולהשוות בין החלופות ללא התחייבות מוקדמת. כמו כן, משתלם לקצר את תקופת המשכנתא למרות הגדלת התשלומים החודשיים.

מהו מחשבון משכנתא?

מחשבון ייעודי מאפשר להעריך את סכום ההלוואה או את ההחזר הצפוי. השימוש במחשבון חיוני בשלבי המשא ומתן והשוואת החלופות בין הגופים הפיננסיים. לתוך המחשבון אפשר להזין נתונים על סכום ההלוואה המבוקש, מספר השנים לפריסת התשלומים, הריבית השנתית הצפויה או ההחזר החודשי.

המחשבון מתעדכן אוטומטית על פי הנתונים המוזנים לתוכו וכך הוא מאפשר מעקב טוב יותר אחר ההצעות השונות. עם זאת, יש לזכור שהתחשיבים הם בגדר הערכה בלבד.