Menu

הלוואות

הלוואה

הלוואה היא מכשיר פיננסי יעיל שיכול להתאים לקהל יעד מגוון. גופים שונים מציעים מסלולים אטרקטיביים למתן הלוואות, ולכן ניתן לצמצם משמעותית את גובה ההחזר באמצעות משא ומתן. כמו כן, יש להתאים את ההחזר החודשי לתזרים המזומנים. את זה עושים באמצעות תכנון מוקדם והתייחסות לנתונים קבועים ומשתנים.

הלוואות מיועדות לאנשים פרטיים שרוצים לממן רכישת רכב חדש, טיסה לחו"ל, שיפוץ דירה או חלילה טיפול רפואי דחוף. כמו כן, עצמאיים נעזרים במכשיר פיננסי מן הסוג הזה על מנת להניע עסקים חדשים ובעלי חנויות נעזרים בו לטובת שמירה על תזרים חיובי, עמידה בהתחייבויות מול ספקים ועובדים ועוד.

חשוב לקחת בחשבון את עלויות הפירעון. עלויות כאלה הן חלק בלתי נפרד ממסלולי מימון באפיקים מסוימים, והן באות לידי ביטוי בגביית עמלות גבוהות במידה ופורעים את ההלוואה טרם זמנה המקורי. כדאי לוודא מראש האם קיימות עמלות פירעון ולהתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי המסלול המתאים.

הלוואות

כיצד מחשבים את עלות מימון ההלוואה?

כל מכשיר פיננסי במשק מציע יתרונות וחסרונות אחרים. כדאי להשתמש במחשבון ייעודי על מנת לבחון את מאפייני המימון ואת המשמעות הכלכלית בטווח הקצר והארוך. החישוב מבוסס על הזנת נתונים כמו סכום ההלוואה, תקופה בשנים, החזר חודשי, ריבית והערכה של עליה שנתית במדד. באמצעות הזנת הנתונים ניתן לדעת מה יהיה סך כל ההחזר וסך כל הריבית וההצמדה. מעבר לכך, המחשבון משמש לבדיקת התשלום החודשי בסוף התקופה. בעזרת המחשבון ניתן לבדוק כל אחד מהערכים עם או בלי הצמדה למדד.

חישוב מוקדם מסייע ללקוחות במגזר הפרטי, העסקי והציבורי להגיע מוכנים לפגישה עם הגורם המממן. אפשר להשתמש במחשבון באתרי האינטרנט השונים ובאופן עצמאי. בניגוד למה שנהוג לחשוב, אין צורך ברקע טכני מסובך על מנת להיערך לקראת נטילת מימון בנקאי או חוץ בנקאי. חשוב רק להשקיע את הזמן הנדרש בבדיקת חלופות ולהחליט כמה רוצים לשלם מדי חודש ולאיזה תקופה.

לסיכום, הלוואות מכל הסוגים (הלוואות חוץ בנקאיות, הלוואות למוגבלים, הלוואות לכל מטרה ועוד) הן כלי חיוני עבור המשק בארץ ובעולם. בעזרתן ניתן לממן שורה ארוכה של מטרות ולהתמודד עם הוצאות כספיות גבוהות ובלתי צפויות.