Menu

הלוואות פרטיות

מה זה הלוואות פרטיות ?

הלוואה שניתנת לאדם פרטי מתאימה למטרות שונות. אלו הלוואות שניתנות על ידי הבנקים, גופים פיננסיים כמו חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי, מקומות עבודה וחברות לגיטימיות בשוק האפור. אדם פרטי יכול לבקש הלוואה למימון רכישת רכב, קניית דירה, חופשה משפחתית, אירוע או חלילה טיפול רפואי דחוף. רוב ההלוואות מאושרות במהרה ועל בסיס היסטוריית האשראי או מצב חשבון הבנק של הלקוח. בנוסף, ניתן לקבל הלוואות פרטיות לכל מטרה גם ללא העמדת ערבים ובטחונות ואפילו הלוואות למוגבלים בבנק.

גובהן של הלוואות פרטיות נע בין אלפי שקלים עד עשרות אלפי שקלים. יש כמובן מקרים יוצאי דופן שבהם ניתן ליטול הלוואות גדולות יותר, אך בדרך כלל אדם פרטי לא מסוגל להעמיד ביטחונות שיתאימו לכיסוי רמת הסיכון. עם זאת, בהחלט ניתן לקבל הלוואת בתנאים נוחים. כל מה שצריך לעשות הוא לאותת על רצינות ולבחון היטב את החלופות השונות.

הלוואות פרטיות

טיפים לנטילת הלוואות פרטיות

מי שמתכנן לפנות לבנק כדי לקבל הלוואה פרטית צריך להופיע בלבוש מכובד. עליו להגיע עם כל המסמכים המעידים על נכסים שיש ברשותו, על יכולת החזר גבוהה ועל אמינות. גם קצבאות שניתנות על ידי המדינה או מגופים פרטיים יכולות לסייע באישור מהיר של ההלוואה. רצוי ליידע את הבנקים השונים בצורך בהלוואה ולמסור לנציגי החברות פרטים. כך ניתן להשיג מספר הצעות ולהשתמש בכל הצעה כקלף מיקוח.

בשוק האפור ניתן לקבל הלוואות פרטיות מחברות שפועלות בצורה חוקית. היתרון הוא שברוב המקרים אין צורך בהעמדת ערבים או ביטחונות, אך החיסרון הוא ריביות גבוהות ביחס לבנקים או לחברות האשראי. כל גורם שמסכים לתת הלוואה ירצה לצמצם ככל האפשר את הסיכון. חברות בשוק האפור עושות זאת באמצעים שונים, אולם התפקיד של הלווה הוא לבדוק מראש את יכולת ההחזר.

עוד אפשרות ליטול הלוואות פרטיות היא לבדוק את כל האופציות החוץ בנקאיות. אלו כוללות לדוגמא פנייה למקום העבודה לקבלת הלוואה בתמורה לשעבוד משכורות עתידיות, הלוואות מחברות כרטיסי אשראי על סמך היסטוריית אשראי חיובית והלוואות מחברת ביטוח על חשבון החיסכון שנצבר בקופות גמל או קרנות פנסיה.