Menu

הלוואות לסטודנטים

קבלת הלוואות לסטודנטים

סטודנטים הם קהל יעד עיקרי של הלוואות. סטודנטים יכולים להשתמש בהלוואות על מנת לממן את הלימודים, לקבל סיוע במעבר דירה ולהתמודד עם שורה ארוכה של הוצאות בלתי צפויות. הלוואות לסטודנטים ניתנות בתנאים מועדפים ולכן הן אטרקטיביות גם עם תום תקופת הלימודים.

מעבר לכך, קיימת תחרות משמעותית בין גופים שונים במשק על הזכות לתת הלוואות לסטודנטים. התחרות פועלת לטובת הלקוחות ומספקת להם יכולת מיקוח ומשא ומתן.

מה בודקים לפני שלוקחים הלוואות לסטודנטים?

סטודנטים שרוצים לקחת הלוואה לסטודנטים צריכים לשים לב למספר נושאים. ראשית, כדאי לבדוק כיצד תקופת ההלוואה משפיעה על עלות הריבית. לא תמיד יש טעם לפרוס את ההלוואה לכמה שיותר תשלומים, כי במקרים אלו הגוף המממן גובה ריביות גבוהות. שנית, רצוי להתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי אפיק ההלוואה וההבדלים בין האפיקים השונים. יש סוגים רבים של הלוואות ולכל אחת מהן יתרונות אחרים. סטודנטים נדרשים לוודא שההלוואה הנבחרת מתאימה לצרכים וליכולות שלהם מבחינת החזר.

הלוואות לסטודנטים

כמו כן, סטודנטים נוטים לקחת הלוואות בגיל מוקדם ולכן כדאי להם לבדוק את האפשרות של פירעון מוקדם. עמלת פירעון מוקדם עשויה מצד אחד לפגוע באטרקטיביות של ההלוואה, אך יש מקרים שבהם משתלם לספוג אותה. בכל מקרה ניתן לבדוק מראש את גובה עמלת הפירעון המוקדם וכיצד היא משפיעה על ההחזר של ההלוואה.

איך מחשבים את ההלוואה לסטודנטים?

השאלה הכי חשובה מבחינת סטודנטים היא כמה כסף הם ישלמו עבור כל שקל שניתן להם במסגרת ההלוואה. על השאלה הזו ניתן לענות באמצעות מחשבון הלוואות ייעודי. בעזרת המחשבון יכולים הסטודנטים לראות כיצד יושפע גובה התשלום בכל חודש, משך ההלוואה או גובה ההלוואה. הם מחליטים מה לבדוק ומזינים את הנתונים הרלוונטיים.

כך לדוגמא ניתן להזין לתוך המחשבון נתונים על סכום ההלוואה לסטודנטים המבוקשת, תקופת ההחזר בשנים, החזר חודשי משוער, ריבית ובמידת הצורך גם הערכה של עליה שנתית ממוצעת במדד. המחשבון מספק תוצאות על הערכים עם או בלי הצמדה למדד וכך מאפשר היערכות טובה יותר להחזר. המחשבון זמין באתרי האינטרנט והשימוש בו ללא תשלום.