Menu

הלוואות למוגבלים

הלוואות למוגבלים בבנק

הגבלה בחשבון הבנק פוגעת באיכות החיים וביכולת לנהל עסק. הפתרון היעיל ביותר להגבלה מן הסוג הזה היא הלוואה חוץ בנקאית. זו הלוואה שניתנת על ידי חברות האשראי, חברות הביטוח וחברות מימון חוץ בנקאיות פרטיות. בעזרת ההלוואה אפשר לשמור על ניהול תקציב נכון ולהתמודד עם הוצאות גבוהות. בנוסף, הלוואות למוגבלים בבנק מיועדות לכל הלקוחות וגם לאנשים פרטיים.

יש כמה סיבות מרכזיות בגינן מחליטים בנקים להגביל חשבון פעיל. הסיבה העיקרית היא המחאות חוזרות ללא כיסוי, אי עמידה בפירעון הלוואות קודמות, אי עמידה בהתחייבות לתשלום הוראת קבע ופתיחת תיק בהוצאה לפועל. הגבלת חשבון היא הכלי העיקרי שעומד לרשות הבנק במידה והוא רוצה להגן על עצמו. הבנק מגביל את החשבון של הלקוח כדי למנוע ממנו לבצע פעולות נוספות ולהיכנס לחובות גדולים.

הלוואות למוגבלים בבנק

פתרונות פיננסיים לאחר הגבלת חשבון הבנק

כיום ניתן לקבל הלוואות למוגבלים בבנק בתנאים טובים. ההלוואות ניתנות למטרות שונות ואפשר להיעזר בהן לטובת קניית רכב, שיפוץ בית, חופשה משפחתית, מימון של אירוע פרטי ועוד. אנשי עסקים ומשקיעים משתמשים בהלוואות כדי לעמוד בתזרים המזומנים ובהתחייבויות כלפי עובדים וספקים. כמו כן, הפתרונות הפיננסיים זמינים עבור מי שחשבון הבנק שלהם הוגבל ואין להם אפשרות אחרת להשיג מימון.

כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי הלוואות למוגבלים בבנק ולקבל כמה שיותר פרטים אובייקטיביים. מידע מוקדם מסייע לבחינת החלופות ולהשוואה בין מסלולי הלוואות. בעזרת ייעוץ מקצועי ניתן ללמוד על  מסלולי הלוואות אפשריים, לקבל מידע בדבר ריביות ופריסת תשלומים ולהתעניין בנוגע ליתרונות וחסרונות של כל מסלול הלוואה למוגבלים. מטרת הייעוץ היא לסייע לבעלי חשבון בנק מוגבל למצוא הלוואה שתתאים לצרכים שלהם בטווח הקצר והארוך.

עוד דרך למצוא הלוואות אטרקטיבית למוגבלים לפני או אחרי הגבלה של חשבון הבנק היא להשתמש במחשבון ייעודי. המחשבון מאפשר הזנה של פרטים כמו סכום ההלוואה הרצוי, תקופת החזר בשנים, החזר חודשי מבוקש, ריבית והערכה של עליה שנתית ממוצעת במדד. לאחר הזנת הנתונים הלווה יכול לדעת כמה הוא ישלם על ההלוואה וכמה זמן ייקח לו לסיים אותה וככה אפשר להחליט אם להצטרף למסלול של הלוואות למוגבלים.